Home » » Makam Saha Saleresna Nu Sumare di Gunung Cupu Sumedang teh???

Makam Saha Saleresna Nu Sumare di Gunung Cupu Sumedang teh???

Posted by SUKMAWIJAYA QOMARA
sukma wijaya qomara, Updated at: 19.26

Posted by SUKMAWIJAYA QOMARA on Sabtu, 21 Januari 2017

Makam Saha Saleresna Nu Sumare di Gunung Cupu Kacamatan Sumedang Selatan teh???

Numutkeun kuncen Pak Nana ki Kuncen makam Pasarean Sumedang Kota nu aya Makamna Prabu Kusumah Dinata I / Pangeran Santri (Rd. Sholih bin Maulana Muhammad/Pangeran Pamelakaran) sareng garwana Ratu Pucuk Umum atanapi Ratoe Inten Dewata alias Satyasih. Kitu deui para kulawarga masa Sumedanglarang nyaeta Pangeran Karuhun, Dalem Ayu Istri Rajaningrat, Dalem A.A Surianagara, Pangeran Kornel, Dalem Talun, Dalem Sindangraja, Dalem Alit, Ibu Siti Aminah Ibu Pangeran Mekah sareng rea-rea deui.

Ki Kuncen nyebatkeun, "yen makamna garwana nu katilu Pangeran Geusan Ulun ayana di Gunung Cupu kacamatan Sumedang Selatan".

Abdi kantos kapalih dinya nyucruk galur sarakan karuhun sareng ki Sobat Kang Yadi. Numutkeun Babad nu ka kocap Pangeran Geusan Ulun anu makamna di Dayeuhluhur kagungan garwa tilu, nyaeta :

1. Ratu Tjukang Gede Waru putrina Sunan Pada, ti Garwa nu sepuh Pangeran Geusan Ulun
Kusumah Dinata II, puputra nyaeta :
- Pangeran Rangga Gede/Kusumah Dinata IV, anu nurunkeun para bupati Sumedang jaman Sumedanglarang.
- Dalem Aria Wiraradja anu nurunkeun ka Lemah Beureum, Darmawangi ka Serpong (Tanggerang),  Lengkong Sumedang.
- Kiayai Aria Ranggapati anu nurunkeun ka Haurkuning.
- Nyi mas ngabehi Mertayuda anu nurunkeun ka Ciawi.
- Raden Rangga Nitinagara anu nurunkeun ka Pagaden Pamanukan.
- Nyimas Dipati Ukur Bandung.

2. Ratu Harisbaya Garwa nu kadua, Pangeran Geusan Ulun kagungan putra, nyaeta :
-
Pangeran Bembem, anu wafatna di Mataram (Lampuyang wangi - Mataram).
- Pangeran Tumenggung Tegalkalong.

3. Ratu Nyimas Pasarean putrina Sunan Munding Saringsingan, ti garwa nu katilu Pangeran Geusan Ulun kagungan putra :
- Kiayai Demang Cipaku anu dimakamkeun di Dayeuh luhur sagedengeun Pangeran Geusan Ulun.

Kumargi Makamna Ratu Nyimas Pasarean teu kacutat dinu buku, simkuring tataros ka Ki Kuncen makam pasarean Sumedang Kota. Nya kenging wartos makamna di Gunung Cupu gedengeun Pasantren Gunung Cupu anu kang Ustad Hilmi Ahmad Hidayat. Kitu deui mendak wartos makam sapalihna makam ramana Prebu Sayanghawu/Jaya Perkasa ti Padjajaran.


Naha leres??? Saupami leres kondisi teu karawat. Mung nuju diusahakeun Saur Kang Nana Ki Kuncen. 

Rampes...

Makam Ratu Nyimas Pasarean Gunung Cupu Kecamatan Sumedang Selatan? 
Makam Ayah Prabu Jaya Perkasakah???
Menurut pengamatan kami batu balaynya sekitar tahun abad ke 17 Masehi.
Lihat Motif batu balaynya di bahah ini.

Ataukah yang ada di samping makam tersebut?  Atas perkiraan batu balaynya Batu Tunggal.

Share This Post :
 
Copyright © 2015 -2017 sukma wijaya qomara. All Rights Reserved | Designed by kosmara.com | spbu mini by edipertamini | kurnia pertamini |
pertaminijakarta